Predregistrácia nového čitateľa (pre tých, ktorí doteraz nemali čitateľský preukaz)

Meno*
Priezvisko*
Dátum narodenia*
Hodnotu zapisujte v tvare: dd.mm.rrrr
Titul
Heslo*
Heslo ešte raz*
Heslo musí mať minimálne 7 znakov. Odporúčame, aby obsahovalo aj čísla

Trvalá adresa

Ulica, č.*
Mesto*
PSČ*

Prechodné bydlisko

Ulica, č.
Mesto
PSČ

Kontaktné info

Telefón
E-mail*
Na tento email Vám bude zaslané potvrdenie o registrácii spolu s prihlasovacími údajmi
Som držiteľom preukazu ŤZP
Som držiteľom preukazu ISIC
Súhlasím s odoberaním noviniek z online katalógu
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom registrácie*