Návrh na zakúpenie titulu

Autor:
Názov:
Miesto vydania, vydavateľ, rok:
ISBN:
Informačný prameň: